Vad är Ashtanga yoga?

Ashtangayoga är en filosofi som härstammar från gamla indiska skrifter och kunskap som är mångtusenårig och har hållits levande för naturen och människans fysiska, psykiska och andliga välstånd och utveckling.

 

Ashtangayoga är en fysisk och dynamisk form av yoga och enligt ashtanga och andra hathayogaformer börjar resan till insikt och utveckling med rening av den fysiska kroppen.

Genom att använda andningsteknik och kroppslås tillsammans med rörelser som är sammanlänkande skapar man värme i kroppen. Detta stärker kroppens muskulatur, ger ökad rörlighet och flexibilitet.

 

När man regelbundet praktiserar så blir kroppen fri från orenheter, spänningar och blockeringar. Det ökar förbränningen och man förbättrar uthålligheten.

Dessutom stärker man förmågan till koncentration, skapar ett lugnt sinne och medveten närvaro i nuet. Det ger en ökad kroppsmedvetenhet och självkänsla som skapar ödmjukhet och kärlek.