Vad är Ashtanga yoga?


Yoga
 
Yoga är något som har spridit sig mer och mer över hela världen och är en uråldrig filosofi till hjälp för människans fysiska, mentala och andliga utveckling och välbefinnande.
Yoga är ett ord på sanskrit och betyder enhet eller förening och syftar till ett tillstånd i balans i kropp och själ.

En människa i samklang med sig själv.
 Ett praktiskt system till att växa som människa och må bra. Man uppnår psykisk styrka och balans och får en vaken, engagerad inställning till vad man än möter i livet.

Inom yogatraditionen finns det olika vägar eller olika metoder  för att öka sin medvetenhet och få insikt om sin sanna identitet.
För att nå det yogiska tillståndet kan man använda sig av yogaställningar sk asanas som är genomtänkta rörelser och ställningar som stärker kroppens alla funktioner och stimulerar bla blodcirkulation, lymfsystem, organ, andningsapparaten och nervsystem mm
Och genom att fokusera och träna på andetaget och  andningsövningar  blir man mer medveten och harmonisk då sinnet blir lugnt.  Det skapar ett lugn och en inre tillfredställelse.

Yoga är terapeutisk på olika sätt då bla ställningar och andningsövningar kan stimulera och hjälpa till i tillfrisknandet av olika sjukdomar eller problem.
Yoga behöver inte vara svårt och man behöver absolut inte vara vig, stark eller något annat. Och du behöver inte förändra något i ditt liv. Du lägger bara till yoga så sker saker av sig själv. Inga förväntningar och krav utan bara gör i din takt.
Man behöver inte bo i ett ashram eller i  en grotta  avskärmad från allt och yoga  och meditera hela dagarna för att bli en yogi och hitta balans i tillvaron.
Yoga är något vi kan praktisera varje dag i våran tillvaro tex i familjelivet, arbetet och med vänner mm.
Yoga är därför inte bara ställningar som man gör utan är ett tillstånd i kärlek och harmoni. Målet är inte att ”knyta” ihop sig så mycket som möjligt i positioner utan mer att man ”knyter upp” knutar och blockeringar på olika sätt som är hinder i våran utveckling mot välbefinnande och balans i kropp och själ
Man vill genom yoga frigöra prana vår livsenergi till att cirkulera fritt i kroppens energibanor som stagnerat genom våra attityder, beteenden och livsmönster mm
Därmed inte sagt att man ska börja yoga då blir allt toppen och du mår bra och ”svävar” på moln hela dagarna. Utan det är ett sätt att träna sig i att leva här och nu och möta det vi möter . Man får en överblick och acceptans till det du ser och det blir lättare och lättare att finna ett lugn och klarhet och finner en samhörighet med något som är större än oss själva. Att vi är ett med alltet.Ashtangayoga


Ashtangayoga betyder den åttafaldiga vägen och  Patanjali  beskrev och systematiserade yogans filosofi till 196 sk sutror för flera tusen år sedan. Detta räknas som ett av yogans mest klassiska verk.
Det nämns inte mycket om ställningar sk asanas i Patanjalis yogasutras. Ashtangayogans asanas sägs komma från en gammal skrift som heter Yoga korunta som är över 2000 år gammal men som råkade förstöras.
I den stod det bla det klassiska citatet:  ”oh yogi gör inte yoga utan vinyasa”
Yogin Sri Tirumalai Krishnamacharaya som levde 1888-1989  lärde en elev som hette Sri  Pattabhi jois  metoden  som sedan utvecklade den vidare och blev ashtangayogans moderna fader.
Krishnamacharay lärde även en annan elev som heter BKS Iyengar yoga som hade andra behov för sitt tillfrisknande och sin utveckling. BKS Iyengar utvecklade sedan Iyengaryogan som är också stor över hela världen.
Krishnamacharay var en yogi och healer som brukade påpeka  om varje människas behov i yogan för att hitta god hälsa och utvecklas.
En annan elev ,Indra Devi, som först hade namnet Eugenie Peterson och hade svenskt påbrå var  en av de första västerländska eleverna som krishnamacharay lärde yoga.
 

Ashtangayoga är en filosofi som härstammar från gamla indiska skrifter och kunskap som är mångtusenårig och har hållits levande för naturen och människans fysiska, psykiska och andliga välstånd och utveckling.

 Patanjali  beskrev och systematiserade yogans filosofi till 196 sk sutror för flera tusen år sedan där ashtangayoga som betyder den 8-faldiga vägen ingår i som en del i människans utveckling mot god hälsa och upplysning.


Ashtangayoga är en fysisk och dynamisk form av yoga och enligt ashtanga och andra hathayogaformer börjar resan till insikt och utveckling med rening av den fysiska kroppen.

Genom att använda andningsteknik och kroppslås tillsammans med rörelser som är sammanlänkande skapar man värme i kroppen. Detta stärker kroppens muskulatur, ger ökad rörlighet och flexibilitet.

När man regelbundet praktiserar så blir kroppen fri från orenheter, spänningar och blockeringar. Det ökar förbränningen och man förbättrar uthålligheten.

Dessutom stärker man förmågan till koncentration, skapar ett lugnt sinne och medveten närvaro i nuet. Det ger en ökad kroppsmedvetenhet och självkänsla som skapar ödmjukhet och kärlek.
läs mer om våra kurser i ashtangayoga