Ashtangayoga betyder 8 steg eller den åttafaldiga vägen på sanskrit.

 

Yama- 5 moraliska etiska principer

Niyama- 5 principer om självstudier och självrening

Asana -kroppställningar

Pranayama--kontroll av andningen, andningsövningar

Prathyara-tillbakadragande av sinnena från sina objekt

Dharana-koncentration

Dhyana-meditation

Samadhi -djupgående meditation

 

Genom att praktisera asana med kraftfull andning sker en utveckling av de olika yama och niyama. Därefter öppnas dörren för de andra delarna naturligt med tiden. Ashtangayoga kan praktiseras av alla eftersom man själv lägger nivån på utövandet och lär sig att lyssna på sin kropp.

 

Yama- Betyder såväl självkontroll som etiska inställningar.

Den visar eleven vägen till vördnad av fredlighet och liv i förhållande till personen själv och den yttre världen.

De val som en enskild gör i världen kan för många kännas som likgiltiga, men yamas inställning lär ut att varenda en av oss är bunden till världsalltet.

När vi följer de universiella livslagarna förbättrar vi till att börja med våra egna liv, och påverkar sedan positivt våra familjer, våra vänner, samhället och hela världen.

Yama inehåller 5 bud eller riktlinjer som reglerar det moraliska förhållandet till andra varelser.

 

1.Ahimsa är att respektera allt liv genom en attityd av ickevåld, vänlighet och accepterande av livets skillnader(religion,hudfärg,utseende,politisk åsikt, social ställning mm.)

Till dess läror hör också ödmjukhet och förlåtelse, vilka ökar den fredliga energin i oss själva och vår omgivning.

Ahimsa innebär att man inte skadar eller förorsakar någon olycka- varken människor, djur, naturen eller världen- med ord, tankar eller gärningar.

 

2.Satya betyder tankarnas, talets och gärningarnas sanningsenlighet.

Det innebär att tala angenäm sanning, men att aldrig ljuga även om det skulle behaga andra.

 

3.Asteya lär ut en inställning om att man inte ska stjäla. Stjäl inte någon annans egendom och utnyttja ingen.

Asteya är att bete sig vänligt, ärligt och osjälviskt. Avundsjuka och förtal är jämförbara med att stjäla.

 

4.Brahmacharya

Definieras oftast som avhållsamhet eller celibat men också som måttlighet av bla det sexuella.

I Brahmacharyans djupare betydelse är just att rikta själen inåt och förena sig med Brahman, det vill säga den universiella anden som är källan till den rena insikten och sanningen.

 

5. Aparigraha

Aparigraha är tankar och gärningar utan vilja att äga, med rent hjärta och återhållsamhet samt att vi utestänger allt onödigt, sådant vi inte förtjänar, från våra liv.

Vi bör få det som tillhör oss och ta emot det som är korrekt, samt undvika belöningar och tack vi inte förtjänar.

Vi bör också undvika sådan njutning som är skadlig och onödig för vår kropp och själ.

 

Niyama

Niyama innefattar 5 regler eller riktlinjer för den inre och den yttre reningen.

 

1. Shaucha

Betyder renhet och delas in i 2 olika typer.

Bahir shaucha innebär yttre rening som tex. tvättning och rengöring av hyn, tänderna, håret och de andra kroppsdelarna.

Men det är bra att komma ihåg att massera in svetten som bildats under yogapasset i huden för att nyttiga mineraler kan föras tillbaka till blodcirkulationen. Den svett som torkar fast i huden efter massagen består främst av slaggämnen och det tvättar man bort efter övningen.

Det är bra om man duschar innan övningen och att man har rena träningskläder och håller rent sin matta.

Allt för att göra sin egen och andras träning behaglig och man respekterar shauchans läror.

 

Antah shaucha betyder inre rening och innebär att man ser alla varelser som sina vänner och behandlar alla med godhet.

Vi är av samma ursprung och bröder och systrar.

Allt som är synligt och osynligt har skapats av den högsta anden, världsalltets kreativa kraft.

 

2. Santosha

Är förnöjsamhet, livsglädje och förståelse oavsett yttre faktorer.

Det är resultatet av att man okuvligt riktat sinnet inåt mot förståelsen av det högre jaget.

Man ser misstag, besvikelser och förtvivlan som lärdomar och att man ständigt omfattar tanken om belåtenhet.

Man är nöjd med det man har och det som man inte har.

 

3.Tapas

Med tapas menas att man disciplinerar kroppen och sinnena för att kunna fungera så bra som möjligt. Man använder bla yogaställningar, andningsövningar för att bli av med gifter och orenheter och stilla sinnet.

Till detta hör också till att man försöker ha regelbundna matvanor och äter en ren enkel föda.

 

 

Fortsättning följer......

läs mer i Petri Räisanens bok , Kraften bakom Yoga